Σύλλογοι / Ενώσεις Ασθενών / Ιδρύματα

Ελληνικοί, ευρωπαϊκοί αλλά και από όλο τον κόσμο ενδιαφέροντες  ιστότοποι

EUROPEAN FEDERATION of CROHN’S & ULCERATIVE COLITIS ASSOCIATIONS

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΚΡΟΟΥΝΣ (ΠΑΣΥΕΚΚ)

CROHN’S AND COLITIS FOUNDATION of CANADA

THE AUSTRALIAN CROHN’S AND COLITIS ASSOCIATION

CROHN’S & COLITIS FOUNDATION of AMERICA

CROHN’S AND COLITIS UK

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΠΕΣΠΑ)

AMEAGREEK 

DISABLED.GR (Εξαιρετική προσπάθεια και πολύ καλά ενημερωμένος ελληνικός ιστότοπος για την αναπηρία στην Ελλάδα και όχι μόνο.)