Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οικογένεια-225-x-225

Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική υποστήριξη στους Χρόνια πάσχοντες είναι μια απαραίτητη και   διευκολυντική διαδικασία που βοηθάει το άτομο από τη στιγμή της διάγνωσης, σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και της απώλειας του, αλλά και περαιτέρω στην διαχείριση και την απόκτηση δεξιοτήτων για να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ατομικές και Κοινωνικές του σχέσεις.

Τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, εφεξής ΙΦΝΕ, αποτελούν μια κατηγορία αυτοάνοσων Νοσημάτων, τα οποία τα καθιστούν Χρόνια. Στα χρόνια νοσήματα η ψυχική διάθεση σχετίζεται με την πορεία της νόσου μαζί με την κοινωνική και σωματική αντίδραση και κατ΄επέκταση με την λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινότητα του.

Το άτομο με ΙΦΝΕ αρκετές φορές θα παλινδρομήσει και θα ζήσει τα αντίστοιχα στάδια της απώλειας και του πένθους κάτω από άλλες συνθήκες. Οι σχέσεις με το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον δεσπόζουν, ιδιαίτερα στις στιγμές που το άτομο μπαίνει σε θεραπεία και ακόμα πιο πολύ όταν βρίσκεται σε έξαρση η νόσος. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι εκείνο που πρώτο θα έρθει σε επαφή με τον πάσχοντα. Στο σημείο αυτό καλό θα είναι μέλη της οικογένειας να επισκεφθούν κάποιον ειδικό Ψυχικής Υγείας με τον οποίο θα συζητήσουν, θα ενημερωθούν και θα βρουν τις καλύτερες δυνατές συμπεριφορές αντίδρασης.

Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα αυτοάνοσο νόσημα αποτελεί δακτυλικό αποτύπωμα για τους ασθενείς. Κατά τον ίδιο τρόπο ένα άτομο με ΙΦΝΕ καλό είναι να δει και τον εαυτό του ως μια μοναδική οντότητα με ιδιαιτερότητες και δυνατότητες. Αυτό που προτείνεται στα άτομα είναι να αποδεχθούν τη νόσο και μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν ότι έκαναν προσαρμόζοντας τους ρυθμούς και τις ανάγκες της καθημερινότητας, με τη λειτουργία του σώματος τους.

Ο Ειδικός Ψυχικής Υγείας σε συμβουλευτικό περιβάλλον Κατανόησης, Σεβασμού και Αποδοχής, όπως άλλωστε ορίζουν και οι Διεθνείς πρακτικές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, βοηθάει χωρίς παρέμβαση, αλλά με τις γνώσεις του, το Συμβουλευόμενο να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές και αντιδράσεις του εαυτού του αλλά και τον τρόπο να τις κατανοήσει και να τις διαχειριστεί.

Τα στρεσογόνα γεγονότα, κατά κοινή επιστημονική παραδοχή, είναι παθολογικές καταστάσεις που συντελούν στην εξέλιξη της Κλινικής εικόνας της νόσου. Η Συμβουλευτική υποστήριξη βοηθάει το άτομο να διαχειριστεί τέτοιου είδους δυσκολίες και να ανακαλύψει και τις δυνατότητες που το ίδιο έχει. Η Συμβουλευτική και Η ψυχολογική υποστήριξη, βοηθάει χωρίς παρέμβαση αλλά με τις γνώσεις του Συμβούλου, το Συμβουλευόμενο να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές και αντιδράσεις του εαυτού του αλλά και τον τρόπο να τις κατανοήσει και να τις διαχειριστεί.

Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης εστιάζει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του πάσχοντα αλλά και στην αναγνώριση συναισθημάτων που το ίδιο βιώνει.

Οι συναντήσεις με τον Συμβούλου Ψυχικής Υγείας είναι α) ατομικές σε σταθερό πλαίσιο ώρας και μέρας και χώρου, που ορίζεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο και τον Συμβουλευόμενο και β) ομαδικές συναντήσεις από 3 έως 8 άτομα για ομοιογενή ομάδα ασθενών και από 5 έως 12 άτομα για ομάδα γονέων.

 Συμβουλευτική Γονέων

Στις συναντήσεις αυτές ο Ειδικός ψυχικής υγείας ενημερώνει και πληροφορεί τους γονείς σχετικά με το νόσημα και τις ψυχικές διαστάσεις του. Σχεδιάσει μαζί με του γονείς τη διαχείριση μιας σειράς ζητημάτων που προκύπτουν και την ανακοίνωση τους. Όλα αυτά γίνονται με αρχικό γνώμονα το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού αλλά και την προσωπικότητα του, μιας και αντιμετώπιση είναι πάντα εξατομικευμένη

Σχολές Γονέων

Στις ομαδικές συναντήσεις Γονέων οι γονείς, ασθενείς ή μη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των οικογενειών, του σχολείου και των φίλων, αναλόγως το Αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών τους, ο τρόπος διαφοροποιείται μέσα από μια σειρά συναντήσεων που γίνονται για αυτό το σκοπό. Τα παιδιά που πάσχουν από ΙΦΝΕ, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον με δασκάλους, καθηγητές και συμμαθητές που δεν γνωρίζουν για το νόσημα. Στο σημείο αυτό ο γονιός πρέπει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς αλλά και να επικοινωνήσει στο παιδί του τρόπους και δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα του σχολείου.

Φυσικά κλείνοντας ο κύκλος των συναντήσεων στις Σχολές Γονέων γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των αιτημάτων των γονέων και προβαίνουμε στη διακοπή ή συνέχεια της διαδικασίας.

Ομαδική Συμβουλευτική

Στην Ομαδική συνεδρία Ασθενών το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ομοιογένεια της Νόσου. Το μοίρασμα των εμπειριών και των συναισθημάτων βοηθάει και στηρίζει τα άτομα τα οποία διατηρούν την ατομικότητα τους.

Διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη (Skype, Messenger, What’s up)
Η Συμβουλευτική Ψυχοθεραπευτική διαδικασία για τα άτομα με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, μέσω web κάμερας, εξυπηρετεί άτομα που δε διευκολύνονται να κάνουν συνεδρία δια ζώσης λόγω απόστασης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων καθώς και λόγω λειτουργικότητας που σχετίζεται με το νόσημα (νόσος Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα). Ιδανικά το άτομο όταν έχει την πρακτική δυνατότητα να επισκεφτεί το Σύμβουλο από κοντά αυτό προγραμματίζεται και πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης.
Η Συμβουλευτική διαδικασία μέσω διαδικτύου διέπεται από τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής καθώς και της Διεθνούς Κοινότητας Ψυχικής Υγείας μέσω Διαδικτύου.
Στόχος του Συμβουλευομένου είναι η διευκόλυνση του σε θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα μέσω της Συμβουλευτικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η διερεύνηση και επίλυση πρακτικών ζητημάτων που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ασθενή με ΙΦΝΕ και του οικείου περιβάλλοντος του όπως το οικογενειακό, το εργασιακό και το κοινωνικό.
Επιπλέον στα πλαίσια της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας ο Συμβουλευόμενος με τη συμβολή του Συμβούλου έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί διασυνδετικά με δομές που θα το διευκολύνουν στην καθημερινότητα του.

 Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας κα Βάσια Καραγιώργου προσφέρει στους πάσχοντες μέλη του Συλλόγου που μένουν στην Αττική υπηρεσίες Συμβουλευτικής με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Συγκεκριμένα τα κόστη διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ομάδα Ασθενών         : Δωρεάν
  • Ατομική                        : 10€ +24% ΦΠΑ το άτομο
  • Ατομική μέσω Skype : 20€ με ΦΠΑ το άτομο
  • Ομαδα Γονέων            : 5€ +24% ΦΠΑ το άτομο, (προπληρώνονται)

Συνολικό Πακέτο παροχής υπηρεσιών (Ομάδα Ασθενών** ,Ατομική* και Ομάδας Γονέων*** )

*Κατόπιν συνεννόησης (45min/Συνάντηση)

** Η Ομάδα Ασθενών θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

*** Η Ομάδα Γονέων θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

Οι Ατομικές συνεδρίες μπορούν να παρέχονται στα γραφεία που διατηρεί η κα Βάσια Καραγιώργου στην Αγία Παρασκευή

Οι Ομάδικές συνεδρίες θα παρέχονται στα γραφεία του Συλλόγου (Φυλής 232, Αθήνα)

Για οποιαδήποτε άλλη εναλλαγή προϋποτίθεται συνεννόηση.

Για να επικοινωνήσετε με την κα Καραγιώργου καλέστε στο 210 60 83 027 ή στο 699 6083027.