Sat. Jul 13th, 2024

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική υποστήριξη στους Χρόνια πάσχοντες είναι μια απαραίτητη και   διευκολυντική διαδικασία που βοηθάει το άτομο από τη στιγμή της διάγνωσης, σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και της απώλειας του, αλλά και περαιτέρω στην διαχείριση και την απόκτηση δεξιοτήτων για να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ατομικές και Κοινωνικές του σχέσεις.

Τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, εφεξής ΙΦΝΕ, αποτελούν μια κατηγορία αυτοάνοσων Νοσημάτων, τα οποία τα καθιστούν Χρόνια. Στα χρόνια νοσήματα η ψυχική διάθεση σχετίζεται με την πορεία της νόσου μαζί με την κοινωνική και σωματική αντίδραση και κατ΄επέκταση με την λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινότητα του.

Το άτομο με ΙΦΝΕ αρκετές φορές θα παλινδρομήσει και θα ζήσει τα αντίστοιχα στάδια της απώλειας και του πένθους κάτω από άλλες συνθήκες. Οι σχέσεις με το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον δεσπόζουν, ιδιαίτερα στις στιγμές που το άτομο μπαίνει σε θεραπεία και ακόμα πιο πολύ όταν βρίσκεται σε έξαρση η νόσος. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι εκείνο που πρώτο θα έρθει σε επαφή με τον πάσχοντα. Στο σημείο αυτό καλό θα είναι μέλη της οικογένειας να επισκεφθούν κάποιον ειδικό Ψυχικής Υγείας με τον οποίο θα συζητήσουν, θα ενημερωθούν και θα βρουν τις καλύτερες δυνατές συμπεριφορές αντίδρασης.

Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα αυτοάνοσο νόσημα αποτελεί δακτυλικό αποτύπωμα για τους ασθενείς. Κατά τον ίδιο τρόπο ένα άτομο με ΙΦΝΕ καλό είναι να δει και τον εαυτό του ως μια μοναδική οντότητα με ιδιαιτερότητες και δυνατότητες. Αυτό που προτείνεται στα άτομα είναι να αποδεχθούν τη νόσο και μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν ότι έκαναν προσαρμόζοντας τους ρυθμούς και τις ανάγκες της καθημερινότητας, με τη λειτουργία του σώματος τους.

Ο Ειδικός Ψυχικής Υγείας σε συμβουλευτικό περιβάλλον Κατανόησης, Σεβασμού και Αποδοχής, όπως άλλωστε ορίζουν και οι Διεθνείς πρακτικές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, βοηθάει χωρίς παρέμβαση, αλλά με τις γνώσεις του, το Συμβουλευόμενο να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές και αντιδράσεις του εαυτού του αλλά και τον τρόπο να τις κατανοήσει και να τις διαχειριστεί.

Τα στρεσογόνα γεγονότα, κατά κοινή επιστημονική παραδοχή, είναι παθολογικές καταστάσεις που συντελούν στην εξέλιξη της Κλινικής εικόνας της νόσου. Η Συμβουλευτική υποστήριξη βοηθάει το άτομο να διαχειριστεί τέτοιου είδους δυσκολίες και να ανακαλύψει και τις δυνατότητες που το ίδιο έχει. Η Συμβουλευτική και Η ψυχολογική υποστήριξη, βοηθάει χωρίς παρέμβαση αλλά με τις γνώσεις του Συμβούλου, το Συμβουλευόμενο να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές και αντιδράσεις του εαυτού του αλλά και τον τρόπο να τις κατανοήσει και να τις διαχειριστεί.

Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης εστιάζει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του πάσχοντα αλλά και στην αναγνώριση συναισθημάτων που το ίδιο βιώνει.

Οι συναντήσεις με τον Συμβούλου Ψυχικής Υγείας είναι α) ατομικές σε σταθερό πλαίσιο ώρας και μέρας και χώρου, που ορίζεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο και τον Συμβουλευόμενο και β) ομαδικές συναντήσεις από 3 έως 8 άτομα για ομοιογενή ομάδα ασθενών και από 5 έως 12 άτομα για ομάδα γονέων.

Στις συναντήσεις αυτές ο Ειδικός ψυχικής υγείας ενημερώνει και πληροφορεί τους γονείς σχετικά με το νόσημα και τις ψυχικές διαστάσεις του. Σχεδιάσει μαζί με του γονείς τη διαχείριση μιας σειράς ζητημάτων που προκύπτουν και την ανακοίνωση τους. Όλα αυτά γίνονται με αρχικό γνώμονα το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού αλλά και την προσωπικότητα του, μιας και αντιμετώπιση είναι πάντα εξατομικευμένη

Στις ομαδικές συναντήσεις Γονέων οι γονείς, ασθενείς ή μη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των οικογενειών, του σχολείου και των φίλων, αναλόγως το Αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών τους, ο τρόπος διαφοροποιείται μέσα από μια σειρά συναντήσεων που γίνονται για αυτό το σκοπό. Τα παιδιά που πάσχουν από ΙΦΝΕ, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον με δασκάλους, καθηγητές και συμμαθητές που δεν γνωρίζουν για το νόσημα. Στο σημείο αυτό ο γονιός πρέπει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς αλλά και να επικοινωνήσει στο παιδί του τρόπους και δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα του σχολείου.

Φυσικά κλείνοντας ο κύκλος των συναντήσεων στις Σχολές Γονέων γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των αιτημάτων των γονέων και προβαίνουμε στη διακοπή ή συνέχεια της διαδικασίας.

Στην Ομαδική συνεδρία Ασθενών το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ομοιογένεια της Νόσου. Το μοίρασμα των εμπειριών και των συναισθημάτων βοηθάει και στηρίζει τα άτομα τα οποία διατηρούν την ατομικότητα τους.

Η Συμβουλευτική Ψυχοθεραπευτική διαδικασία για τα άτομα με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, μέσω web κάμερας, εξυπηρετεί άτομα που δε διευκολύνονται να κάνουν συνεδρία δια ζώσης λόγω απόστασης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων καθώς και λόγω λειτουργικότητας που σχετίζεται με το νόσημα (νόσος Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα). Ιδανικά το άτομο όταν έχει την πρακτική δυνατότητα να επισκεφτεί το Σύμβουλο από κοντά αυτό προγραμματίζεται και πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης.

Η Συμβουλευτική διαδικασία μέσω διαδικτύου διέπεται από τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής καθώς και της Διεθνούς Κοινότητας Ψυχικής Υγείας μέσω Διαδικτύου.

Στόχος του Συμβουλευομένου είναι η διευκόλυνση του σε θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα μέσω της Συμβουλευτικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η διερεύνηση και επίλυση πρακτικών ζητημάτων που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ασθενή με ΙΦΝΕ και του οικείου περιβάλλοντος του όπως το οικογενειακό, το εργασιακό και το κοινωνικό.
Επιπλέον στα πλαίσια της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας ο Συμβουλευόμενος με τη συμβολή του Συμβούλου έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί διασυνδετικά με δομές που θα το διευκολύνουν στην καθημερινότητα του.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας  προσφέρει στους πάσχοντες μέλη του Συλλόγου που μένουν στην Αττική  και στη Θεσσαλονική και τις ευρύτερες περιοχές τουςυπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Συγκεκριμένα:

1. Στην Αττική σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, Συνθετικής προσέγγισης (Συμπεριφορικής-Γνωσιακής-Προσωποκεντρικής προσέγγισης  MSc.( Promoting of Mental Health-Prevention of Psychiatric Disorders) ,BSc.(Soc.Th.) , BSc Phycology, Prof. Cert. , Advanced Prof. Dip. interactive Counselling κα Βάσια Καραγιώργου παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής με τα κόστη να διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ομάδα Ασθενών         : Δωρεάν (έως 15 άτομα)
 • Ατομική                        : 20€ +24% ΦΠΑ το άτομο
 • Ατομική μέσω Skype : 20€ +24% ΦΠΑ το άτομο
 • Συνεδρία ζεύγους      : 30€ +24% ΦΠΑ
 • Ομάδα Γονέων            : 5€ +24% ΦΠΑ το άτομο, (έως 15 άτομα – προπληρώνονται)

Συνολικό Πακέτο παροχής υπηρεσιών (Ομάδα Ασθενών** ,Ατομική* και Ομάδας Γονέων*** )

*Κατόπιν συνεννόησης (45min/Συνάντηση)

** Η Ομάδα Ασθενών θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

*** Η Ομάδα Γονέων θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

Οι Ατομικές συνεδρίες μπορούν να παρέχονται στα γραφεία που διατηρεί η κα Βάσια Καραγιώργου στην Αγία Παρασκευή (Αργυροκάστρου 28)

Οι Ομαδικές συνεδρίες θα παρέχονται στα γραφεία του Συλλόγου (Φυλής 232, Αθήνα)

Για οποιαδήποτε άλλη εναλλαγή προϋποτίθεται συνεννόηση.

Για να επικοινωνήσετε με την κα Καραγιώργου καλέστε στο 210 60 83 027 ή στο 699 6083027 ή στείλτε mail στο karagiorgouv@gmail.com. 

2. Στην Αττική σε συνεργασία με την κα Αργυρώ Αναγνωστάκη παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής με τα κόστη να διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ατομική Διαδικτυακή: 20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το άτομο
 • Ομαδική  Διαδικτυακή: 5€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το άτομο
  

Για να επικοινωνήσετε με την κα Αναγνωστάκη καλέστε στο 695 556 2839  ή στείλτε mail στο a.anagnostaki@hotmail.com .

3. Στην Αττική σε συνεργασία με την κα Μήτρου Αγγελική, Ψυχολόγο παρέχονται υπηρεσίες Ατομικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής με τα κόστη να διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ατομική Διαδικτυακή: 30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το άτομο
 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από 01-10-2022 έως και 31-03-2023.
  

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά ενώ οι συνεδρίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά (Viber, Skype, WhatsApp, Google Meet).

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Μήτρου Αγγελική

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-21:00
Κινητό: 698 821 5713
E-Mail: psymitrou@gmail.com
 

4. Στην Αττική τα Κέντρα Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω – Πειραιά είναι τομεοποιημένες υπηρεσίες για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την ευεξία του εργαζόμενου πληθυσμού. Εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ενώ οι δράσεις τους υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΛΛΑΔΑ 2.0) και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -NextGenerationEU. Tα Κ.Η.Υ.Ε. λειτουργούν από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το 1996 με στόχο την υποστήριξη και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.


Πρωταρχικός στόχος των νέων Κέντρων Ημέρας είναι η ποιοτική παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εργαζομένους και στελέχη γενικού πληθυσμού σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Η προσέγγιση των  Κέντρων Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων είναι πολυεπίπεδη και κινείται ενδεικτικά με βάση
τους παρακάτω άξονες:

§  υλοποίηση  προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση και πρόληψη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων

§  υποστήριξη για οργανωσιακή αλλαγή στους χώρους εργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας

§  παροχή ατομικής ή/και ομαδικής υποστήριξης (υποστηρικτική/συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, επαγγελματική συμβουλευτική, πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών κ.α.)

Η διεπιστημονική ομάδα των Κέντρων Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων αποτελείται από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Συμβούλους  Απασχόλησης, Ψυχίατρο και Νομικό σύμβουλο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις δομές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ομαδικών ή/και ατομικών παρεμβάσεων και προσαρμόζονται με γνώμονα τις ανάγκες του οργανισμού και του ατόμου μέσα σε αυτόν.

Ενδεικτικά:

 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στελεχών των επιχειρήσεων με στόχο την ευεξία των εργαζομένων,
 • Συμβουλευτική διαχείρισης άγχους και αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης,
 • Προαγωγή της ευεξίας στο εργασιακό περιβάλλον,
 • Αντιμετώπιση πιθανών ψυχοπιεστικών φαινομένων στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ.  ηθική και σεξουαλική παρενόχληση, στιγματισμός, διακρίσεις).
 •  

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη μορφή ατομικών συνεδριών που πραγματοποιούνται στους χώρους των Κέντρων Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω και Πειραιά, οι οποίες ενδεικτικά εξειδικεύονται:

 • Βραχεία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση
 • Υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εργασιακής και καθημερινής ζωής
 • Παροχή συμβουλευτικής και συνηγορίας σε εργασιακά ζητήματα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 14, 12241 Αιγάλεω

Τηλ: 210 5914802, 6944410992

E-mail: daycenteregaleo@pepsaee.gr
            

Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Πειραιά

Διεύθυνση:
Δραγατσανίου 74, 18545 Πειραιάς

Τηλ: 216 0703455 – 56 – 57

E-mail: daycenterpeiraias@pepsaee.gr
Website: http://www.mentalhealthatwork.gr

1. Στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη Ψυχολόγο κα Κατερίνα Γκουράνη (MSc Ψυχολογίας Υγείας) παρέχονται υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης με τα κόστη να διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ατομική                : 40€ το άτομο
 • Οικογενειακή/Ζεύγους: 50€ ανά συνεδρία

Συνολικό Πακέτο παροχής υπηρεσιών (Ατομική*  και Οικογενειακή/Ζεύγους**)

*Κατόπιν συνεννόησης (60min/Συνάντηση)

**Κατόπιν συνεννόησης (90min/Συνάντηση)

Όλες οι συνεδρίες θα παρέχονται στο γραφείο που διατηρεί η κα Κατερίνα Γκουράνη στη Θεσσαλονίκη, Λεωφ. Βασ. Όλγας 163.

Για να επικοινωνήσετε με την κα Γκουράνη καλέστε στο 2311 24 29 93 ή στο 697 929 1796.

1. Στη Θεσσαλία σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας MSc.( Promoting of Mental Health-Prevention of Psychiatric Disorders) ,BSc.(Soc.Th.) ,Prof. Cert. , Advanced Prof. Dip. interactive Counselling κα Βάσια Καραγιώργου παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής με τα κόστη να διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ομάδα Ασθενών         : Δωρεάν
 • Ατομική                        : 10€ +24% ΦΠΑ το άτομο
 • Ατομική μέσω Skype : 20€ με ΦΠΑ το άτομο
 • Ομαδα Γονέων            : 5€ +24% ΦΠΑ το άτομο, (προπληρώνονται)

Συνολικό Πακέτο παροχής υπηρεσιών (Ομάδα Ασθενών** ,Ατομική* και Ομάδας Γονέων*** )

*Κατόπιν συνεννόησης (45min/Συνάντηση)

** Η Ομάδα Ασθενών θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

*** Η Ομάδα Γονέων θα είναι μία ανά δεκαπενθήμερο  (1 ½ ώρα/συνάντηση)

Οι Ατομικές συνεδρίες μπορούν να παρέχονται στα γραφεία που διατηρεί η
κα Βάσια Καραγιώργου στα Τρίκαλα (Σελεύκου 7, Αγία Μονή)

Για οποιαδήποτε άλλη εναλλαγή προϋποτίθεται συνεννόηση.

Για να επικοινωνήσετε με την κα Καραγιώργου καλέστε στο 210 60 83 027 ή στο 699 6083027 ή στείλτε mail στο karagiorgouv@gmail.com .

2. Στη Θεσσαλία σε συνεργασία με το ΣύμβουλοΙνστιτούτο Ψυχοκοινωνίκης Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) που εδρεύει στη Λάρισα παρέχονται υπηρεσίες Ψυχολογικής υποστήριξης σε Ομάδα Ασθενών με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα:

 • Ομάδα Ασθενών         : Δωρεάν


Οι συνεδρίες θα παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Οι ασθενείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομάδα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο είτε αποστέλλοντας τα στοιχεία τους (τηλέφωνο επικοινωνίας και mail) στο email ipsyd@otenet.gr ,είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την κα Μποτικοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Οργάνωσης και Διαχείρισης Δράσεων Ι.Ψ.Α., στο τηλέφωνο του Ινστιτούτου 24102 58040.

Σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνίκης Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) που εδρεύει στη Λάρισα παρέχονται υπηρεσίες Ψυχολογικής υποστήριξης σε Ομάδα Ασθενών με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα:

 • Ομάδα Ασθενών         : Δωρεάν


Οι συνεδρίες θα παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Οι ασθενείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομάδα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο είτε αποστέλλοντας τα στοιχεία τους (τηλέφωνο επικοινωνίας και mail) στο email ipsyd@otenet.gr ,είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την κα Μποτικοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Οργάνωσης και Διαχείρισης Δράσεων Ι.Ψ.Α., στο τηλέφωνο του Ινστιτούτου 24102 58040.

Τα ανωτέρω ποσά θα ισχύουν με την επίδειξη της κάρτας μέλους του συλλόγου κατά την συνεδρία και θα εξοφλούνται από τον ίδιο το θεραπευόμενο. Το νόμιμο παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του θεραπευόμενου και αυτό δεν θα αποκαλύπτεται στο σύλλογο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του και σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία του απόρρητου των συνεδριών.

Τελευταία Νέα