Ποσοστά αναπηρίας

Αλλαγές στην έκδοση προνοιακών επιδομάτων και κατάργηση καταβολής παραβόλου από άνεργους και ανασφάλιστους

προνοια

Από την 1η Οκτωβρίου 2015 αλλάζει η διαδικασία για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (προνοιακά επιδόματα) σε εφαρμογή του νέου νόμου 4331/2015.

Ειδικότερα, η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία θα πραγματοποιείται σε 7 βήματα μέσω των Δήμων και των ΚΕ.Π.Α. ως εξής:

Νομοθεσία: Ποσοστά Αναπηρίας

anapiria1