Πρόσκληση προς τους συλλόγους και ομοσπονδίες ασθενών για συμμετοχή στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Collevtive Action

Μία πλατφόρμα συνεργασίας συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία της ίδρυσης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, του οργάνου που θα αρθρώσει την ενιαία φωνή μας στη δημόσια σφαίρα για τα ζητήματα οριζόντιου ενδιαφέροντος στον τομέα της υγείας, πέρα από τα ζητήματα των επί μέρους ασθενειών με τα οποία θα συνεχίσουν να ασχολούνται οι σύλλογοι μας.

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό όργανο που θα διεκδικήσει τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης και αξιολόγησης πολιτικών υγείας, θα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για θέματα υγείας με τεκμηριωμένο λόγο και υποβολή προτάσεων και θα προάγει τη συνεργασία, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μελών μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες ασθενών που μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια ως ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και να συνυπογράψουν το καταστατικό έως τις 26 Οκτωβρίου 2018.

Αιτήματα συμμετοχής στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας γίνονται δεκτά και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας, αλλά δε θα συμπεριλαμβάνονται στα ιδρυτικά μέλη.

Για να δείτε το Καταστατικό της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας πατήστε εδώ.