Πάρε μέρος στην έρευνα…

Έρευνα 2

Μελέτη με θέμα Διερεύνηση ποσοστού συμμόρφωσης ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) και ανοσοκαταστολή στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες εμβολιασμών και πρόληψης νεοπλασιών διεξάγεται από τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, υπό την εποπτεία του Συντονιστή Διευθυντή κ. Ξουργιά Βασίλειου με την χρήση απλοποιημένου ερωτηματολόγιου που σχεδιάστηκε από τον γαστρεντερολόγο κ. Μιχαλόπουλο Γεώργιο.

Τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) συμπεριλαμβάνουν την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn και αποτελούν χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου με άγνωστη παθογένεια.

Καθώς τα νοσήματα αυτά είναι χρόνια έτσι και οι θεραπείες που χορηγούνται είναι μακροχρόνιες. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών είναι απαραίτητο να λαμβάνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (αζαθειοπρίνη, μερκαπτοπουρίνη, μεθοτρεξάτη) ή βιολογικούς παράγοντες (Infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab) με σκοπό τη διατήρηση της νόσου σε ύφεση.

Οι θεραπείες αυτές αν και ιδιαίτερα αποτελεσματικές σχετίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό με αύξηση του κινδύνου εμφανίσεως λοιμώξεων. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μελέτης Νόσου Crohn και Ελκώδους Κολίτιδας (ECCO) έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό εμβολιασμό των ασθενών με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν ανοσοτροποιητικές αγωγές ή βιολογικούς παράγοντες.

Ταυτόχρονα η ECCO έχει δημοσιεύσει επιπλέον οδηγίες χρόνιας παρακολούθησης για τους ασθενείς αυτούς (δερματολογικός έλεγχος, test-Pap, μαστογραφία) στοχεύοντας στην πρόληψη νεοπλασιών.

Παγκοσμίως παρατηρούνται πτωχά ποσοστά συμμόρφωσης στις οδηγίες αυτές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με την ενημέρωση που έχουν λάβει οι ασθενείς από τους γιατρούς τους καθώς και για τη συμμόρφωσή τους  στις οδηγίες αυτές.

Σκοπός της μελέτης: Η διερεύνηση του ποσοστού των ασθενών που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικές αγωγές ή βιολογικούς παράγοντες και οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τους προτεινόμενους εμβολιασμούς και τη χρόνια παρακολούθηση όπως καθορίζεται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Μέθοδος

Πληθυσμός μελέτης:

Ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητική αγωγή ή βιολογικούς παράγοντες.

Εργαλείο της έρευνας:

Θα χρησιμοποιηθεί ένα απλοποιημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρωθεί ανώνυμα από τους ασθενείς ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδος.  Στο ερωτηματολόγιο αυτό υπάρχουν ερωτήσεις για τους εμβολιασμούς καθώς και για τον χρόνιο έλεγχο (χαρτογράφηση σπίλων, test-Pap, μαστογραφία).

Η διάρκεια της μελέτης έχει οριστεί στους 6 μήνες για τη συλλογή των ερωτηματολογίων και συγκεκριμένα η συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων μπορεί να γίνεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και θα τηρηθεί η πλήρης ανωνυμία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και την κατάσταση της υγείας του συμμετέχοντα.

Με την συμμετοχή μας στην έρευνα συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση των ΙΦΝΕ με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και των ιατρών σχετικά με το πολυπαραγοντικό μοντέλο της νόσου και τη δημιουργία αποτελεσματικότερων θεραπειών και παρεμβάσεων.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.