Κοστολόγηση και δυνατότητα συνταγογράφησης Μαγνητικής Εντερογραφίας

13544465_______Logo.limghandler

Τίθεται σε εφαρμογή η υπ’αρ. Α3(γ)/οικ.76492 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στις 26-10-2016 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3458/τ. Β’/26-10-2016) που αφορά στην ένταξη 86 νέων ιατρικών εξετάσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.

Από εδώ και στο εξής, οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, θα έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της σημαντικής εξέτασης της μαγνητικής εντερογραφίας που μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν από τον ΕΟΠΥΥ.

Για να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.