ΙΦΝΕ και οι επιδράσεις της χρήσης προιόντων καπνού ή νικοτίνης. Πάρε μέρος στην έρευνα.

2019 Nicotine-Chewing-Gum-In-Blister

Η Ευρωπαική Ομοσπονδία Συλλόγων Ατόμων  με ΙΦΝΕ (European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations – EFCCA) διενεργεί την  έρευνα με τίτλο “ΙΦΝΕ και οι επιδράσεις της χρήση προιόντων καπνού ή νικοτίνης”.

Έχουν υπάρξει ελάχιστες έρευνες με επίκεντρο τον ασθενή, και με στόχο την εκτίμηση του αντίκτυπου της χρήσης του καπνίσματος ή της νικοτίνης στα συμπτώματα των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) από ασθενείς που είναι ενήλικες καπνιστές ή/και χρήστες προιόντων νικοτίνης. Επομένως, ο στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι διττός. Πρώτον, να διερευνηθεί ο αντίληψη ασθενών για την επίπτωση του καπνίσματος και/ή της χρήσης προιόντων νικοτίνης στα συμπτώματα της ΙΦΝΕ τους και την εξέλιξή της. Δεύτερον, να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της μελέτης και να τα μοιραστεί ιδιαίτερα με την κοινότητα του ατόμων με ΙΦΝΕ.

Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στην αντιλαμβανόμενη επίδραση της χρήσης του καπνίσματος/προιόντων νικοτίνης στα συμπτώματα της Ελκώδους Κολίτιδας και της Νόσου του Crohn και στην πρόοδο της νόσου από ασθενείς που είναι καπνιστές ή/και χρήστες προιόντων που περιέχουν νικοτίνη και δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει τα τσιγάρα ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη αποτελούν μεθόδους θεραπείας.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους ασθενών.

Οι ενήλικοι ασθενείς με Νόσο του Crohn, ή Ελκώδη Κολίτιδα που είναι καπνιστές ή/και χρήστες προιόντων που περιέχουν νικοτίνη, καλούνται να συμμετάσχουν.

Η έρευνα διενεργείται με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου και είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα προς διευκόλυνση των ελλήνων ασθενών.

Ο Σύλλογός μας υποστηρίζει πάντα ερευνητικές ενέργειες που αφορούν τις παθήσεις μας και ως εκ τούτου προτείνει, σε όποιον ενδιαφέρεται, να συμπληρώσει το σχετικό  ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.

Σας ευχαριστούμε.