Διεξαγωγή έρευνας για την επίδραση των βιολογικών παραγόντων anti-TNFa στη διάθεση και την ποιότητα ζωής των ασθενών

2017 Έρευνα

Η κ. Γεωργία Νικολακάκη, φοιτήτρια Τμήματος Ψυχολογίας του Aegean College, του εκπαιδευτικού ομίλου ΟΜΗΡΟΣ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church της Βρετανίας, στο πλαίσιο της πτυχιακής της εργασίας διεξάγει έρευνα με τίτλο “Επίδραση βιολογικών παραγόντων anti-TNFa στη διάθεση και ποιότητα ζωής ατόμων με ΙΦΝΕ” και προσκαλεί πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn, που βρίσκονται σε ενδοφλέβια θεραπεία βιολογικών παραγόντων, να συμμετάσχουν σε αυτή.

Για να διαβάσετε το έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα πατήστε εδώ.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα επικοινωνήστε με την κ. Νικολακάκη για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης και μετά πατήστε εδώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας τηρείται απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα προσωπικά δεδομένα και αποτελέσματα των συμμετεχόντων.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας υποστηρίζει τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα ΙΦΝΕ και την επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών.