Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ-ΚΑΛΠΗ-2014

Αγαπητά Μέλη,

Σύμφωνα με το καταστατικό μας μέσα στο πρώτο τρίμηνο έκαστου έτους πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία κάθε δεύτερο έτος είναι εκλογοαπολογιστική.

Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, όπου όλα τα ιδρυτικά και τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η Συνέλευση του Συλλόγου θα γίνει την Κυριακή 4 Μαρτίου του 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλης» του πρώην Δημαρχείου του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Μπιχάκη 8, Αγ. Ιωάννης Ρέντης).

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:

α) Θα τεθεί προς έγκριση η διαγραφή όσων μελών του συλλόγου οφείλουν συνδρομές 3 ετών (έτη 2015, 2016 και 2017).

β) Θα τεθεί προς έγκριση η εγγραφή όσων ατόμων υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και πληρώοσυν την συνδρομή για το 2018 κατά την μέρα της ΓΣ.

γ) Θα εκλεγούν τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που θα έχει ως αρμοδιότητα την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας.

δ) Θα διαβαστεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του προηγούμενου έτους (2017).

ε) Θα υποβληθεί προς έγκριση ο απολογισμός και ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους (2017) και ο προϋπολογισμός του νέου έτους (2018).

στ) Θα διαβαστεί η έκθεση των ελεγκτών.

ζ) Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (9 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη).

η) Θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) ελεγκτών και των δύο (2) αναπληρωματικών τους.

θ) Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στις 04/3/2018 η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 11/3/2018 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Ας καταβάλουμε όλοι μας την όποια δυνατή προσπάθεια ώστε η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία!

Με τιμή,

Για το Σωματείο

Η Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΛΙΑΤΗ                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΑΠΑ