Άλλη μία έρευνα χρειάζεται τη συνδρομή σας.

2019 Ερωτηματολόγιο

Ερευνητική Εργασία με θέμα “«Εκτίμηση Ποιότητας Ζωής και Θρεπτική Κατάσταση ατόμων με νόσο Crohn»”, από το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της κας Κοντοπούλου Λαμπρινής, Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, Msc Human Nutrition, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας.

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, η στατιστική επεξεργασία των οποίων θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα για την πρόσληψη ενέργειας καθώς επίσης και για την ποιότητα ζωής των ατόμων με νόσο Crohn.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, τα εργαλεία της θα είναι ερωτηματολόγια τα οποία πληρούν της ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η συμμετοχή όλων των ατόμων στην έρευνα είναι προαιρετική και ανώνυμη και γίνεται με τη χορήγηση συναίνεσης κάθε συμμετέχοντος.
  • Τα αποτελέσματα θα είναι ανώνυμα και της οι πληροφορίες/δεδομένα που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα υπάγονται της κανόνες του GDP. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεγούν δεν θα χορηγηθούν σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ασφαλιστική εταιρεία, παρά μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
  • Είναι διατυπωμένα σε σωστό νεοελληνικό λόγο.
  • Είναι κατάλληλα για την ομάδα-στόχο τόσο από άποψη διατύπωσης όσο και από άποψη περιεχομένου και έκτασης.
  • Θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης άμεσης ή έμμεσης.
  • Δεν παροτρύνουν/νομιμοποιούν – έστω και έμμεσα – την υιοθέτηση αντικοινωνικής ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
  • Υποβάλλονται δακτυλογραφημένα, στην τελική μορφή της.

Η εργασία θα διεκπεραιωθεί με την απαιτούμενη εχεμύθεια και τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και δεν υπάρxει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.

Τα ονόματα των φοιτητών-διαιτολόγων που θα πάρουν μέρος στη συλλογή δεδομένων είναι:

  1. Νταρία Μυλωνάκη
  2. Μαρία Μπεργελέ
  3. Σοφία Λαμπρινού

Με την συμμετοχή στην έρευνα συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση των ΙΦΝΕ με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και των ιατρών σχετικά με το πολυπαραγοντικό μοντέλο της νόσου και τη δημιουργία αποτελεσματικότερων θεραπειών και παρεμβάσεων.

 

Αν πάσχετε από Νόσο του Crohn και επιθυμείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ:

 Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.